Klachten

Wij vinden het als kantoor belangrijk dat onze opdrachtgevers tevreden zijn over onze werkzaamheden en de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan natuurlijk voorkomen dat wij fouten maken of dat er misverstanden ontstaan. Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Van Arkel & Wiggers accountants en adviseurs dan kan / kunnen deze zich wenden tot de compliance officer van ons kantoor, de heer drs. J.E.C. van Arkel RA, dan wel de heer M. Wiggers AA. Beiden zijn via het secretariaat bereikbaar.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

U kunt uw klacht ook schriftelijk of per email aan ons kenbaar maken. Wij verzoeken u dan altijd de navolgende gegevens te verstrekken: