Starten

De prille stappen op het ondernemerspad. Bij de start van uw onderneming is het van belang om de juiste rechtsvorm te kiezen. De verschillende rechtsvormen, zoals eenmanszaak, vennootschap onder firma of de besloten vennootschap, brengen ieder verschillende aansprakelijkheden met zich mee. Ook de fiscale gevolgen van de gekozen rechtsvorm lopen sterk uiteen.

Het is natuurlijk van belang dat u een sterke basis heeft voor uw onderneming. Hoe vertaalt u uw ideeën en kansen in de markt in een gedegen ondernemingsplan? En wat zijn de financiële gevolgen hiervan? We begeleiden bij het opstellen van een ondernemingsplan, inclusief begrotingen en liquiditeitsprognoses.

Sterk staan in de communicatie met de start van uw onderneming. Wij staan u graag bij in de gesprekken met de bank en onderhouden contacten met de notaris en de belastingdienst.

De informatie uit de financiële administratie is de basis voor het nemen van bedrijfsmatige beslissingen. Presteert uw onderneming ook overeenkomstig uw eerdere verwachtingen? Van belang is dus dat de opzet van de financiële administratie voldoet aan uw informatiebehoefte. Daarnaast dient de financiële administratie ook aan enkele wettelijk gestelde eisen te voldoen. Van Arkel & Wiggers ondersteunt u bij het opzetten van de administratie en de keuze van de software.

Het begin van uw onderneming kan ook de overname zijn van een andere onderneming. Ook daarbij helpen we u graag. We beoordelen de waarde van het bedrijf en eventueel voeren we een due diligence (derden onderzoek) voor u uit.