Einde overdracht

De bedrijfsoverdracht. Wordt de onderneming verkocht aan een derde? Of is sprake van voortzetting door familie of personeel? En welke (fiscale) faciliteiten zijn dan van toepassing? Een goede voorbereiding is de voorwaarde van een succesvolle bedrijfsoverdracht. Naast het verkoopklaar maken van uw onderneming, kunnen wij u ook adviseren over de waardering daarvan. Want: is het beste bod wel de beste prijs?

De voorbereiding begint ruim voor de beoogde overdrachtsdatum. Zo is het van belang dat de balansverhoudingen optimaal zijn. Bijvoorbeeld lage intercompany-vorderingen of -schulden en een laag eigen vermogen om de overdracht te vereenvoudigen. Of wordt bijvoorbeeld de onderneming overgedragen waarbij onroerend goed buiten de overdracht dient te blijven?

Er zijn verschillende manieren om een onderneming over te dragen. Is een aandelenoverdracht of een overdracht van de activa en passiva voor u het meest passend. Ook bij de keuze van de vorm van overdracht kunnen wij u adviseren.