Disclaimer

Van Arkel & Wiggers accountants en adviseurs (VAW) staat niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten. In geen geval is VAW aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.