Rens Bakker op 29 oktober 2013

Wat is Horizontaal Toezicht?

Hierbij delen wij u mede dat ons kantoor zich vandaag heeft aangesloten bij het convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en het Novak (Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren).

 

Wat is Horizontaal Toezicht?

Bij Horizontaal Toezicht is samenwerking het sleutelwoord. Door goede afspraken te maken met alle partijen die bij het aangifteproces betrokken zijn, kunnen we met elkaar de kwaliteit van de aangiften behouden en verbeteren. Bovendien worden onnodige controles en/of administratieve lasten daarbij voorkomen. Horizontaal Toezicht is gebaseerd op de aanname dat uw aangiften deskundig tot stand gekomen zijn en correct zijn.

 

Aansluiting convenant

Om ons te kunnen aansluiten bij het convenant tussen de Belastingdienst en het Novak zijn onze werkprocessen beoordeeld. Van beide organisaties heeft ons kantoor het vertrouwen gekregen, dat deze processen en onze systemen van kwaliteitsbeheersing zodanig zijn ingericht, dat bij afhandeling van aangiften en aanslagen daarop kan worden gesteund.

 

Wat zijn de voordelen?

De voordelen voor u als cliënt bij deelname aan Horizontaal Toezicht:

  • U krijgt snel duidelijkheid en hoeft niet lang te wachten op uw aanslag;
  • U krijgt minder controles, omdat convenantsaangiften alleen nog beperkt steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Bij een eventuele controle zullen onder andere onze werkprocessen worden getoetst op aanvaardbaarheid van de betreffende aangifte(n). Bovendien wordt een dergelijke controle uitgevoerd vóórdat de aangifte is geregeld, waarbij er een mogelijkheid is tot indiening van een nieuwe aangifte. Dit kan boetes voorkomen;
  • Uw vragen en opmerkingen worden snel behandeld. Ons kantoor krijgt namelijk een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst. Bij twijfelpunten kan onzekerheid vóóraf worden weggenomen door in vooroverleg te treden met de Belastingdienst. Vooroverleg betekent niet dat er geen ruimte is voor een fiscale discussie met de Belastingdienst. Uitkomst van het overleg kan ook zijn dat er verschil van inzicht blijft bestaan (agree to disagree), dat in een later stadium wordt beoordeeld.

 

Hoe kunt u meedoen?

Om mee te doen aan Horizontaal Toezicht dienen wij een aantal afspraken met u vast te leggen in een deelnemersverklaring, gebaseerd op vertrouwen, begrip en transparantie. Uit deze afspraken vloeit voort dat u bevestigt dat u uw financiële administratie en andere benodigde gegevens voor uw aangiften tijdig, juist en volledig bij ons aanlevert.

Indien u niet wenst deel te nemen aan Horizontaal Toezicht, dan heeft dit geen verdere gevolgen voor (de afhandeling van) uw aangifte(n). De Belastingdienst heeft ons verzekerd dat cliënten die niet deelnemen geen speciale aandacht krijgen.

Voor toelichting of nadere informatie kunt u contact opnemen met Jorg van Arkel, Marcel Wiggers of Marjolijn Breurkes-Bos van ons kantoor. Wij zullen uw eventuele deelname aan Horizontaal Toezicht bij de eerstvolgende gelegenheid met u bespreken.