Opstellen van jaarrekeningen

Het opstellen van de jaarrekening is voor veel ondernemers het sluitstuk van een boekjaar. Voor ons is de jaarrekening vaak ons beginpunt voor advieswerkzaamheden. In de jaarrekening komen de balansposities per einde van het boekjaar (tussentijdse rapportagedatum), samen met de posten in de winst- en verliesrekening. De jaarrekening vormt vaak ook het uitgangspunt voor het opstellen van de winstaangiften (inkomsten- of vennootschapsbelasting). Tot slot is de jaarrekening soms ook in formele zin nodig voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, inbreng van de onderneming of fusie tussen ondernemingen.

Wij stellen de jaarrekening voor u samen, of assisteren u bij daarbij. De samengestelde jaarrekening zal met de eigenaar of de directie van de onderneming worden besproken. Ons doel van deze bespreking is om u als ondernemer te ondersteunen.