Investeringsbegeleiding

Investeringen worden door ondernemers om een aantal redenen gedaan:

  • Groei
  • Kwalitatief betere producten of diensten
  • Vervanging
  • Krimp

Bij de investeringen voor groei, vervanging of investering in kwaliteit gaat het vaak om kapitaalintensieve goederen. Vanzelfsprekend is het uitgangspunt van de ondernemer dat deze investering wordt terugverdiend. Wij ondersteunen u bij investeringsbeslissingen door het opstellen van begrotingen in de situatie van voor en na de voorgenomen investeringen, alsmede door berekeningen op het gebied van efficiency en de terugverdientijd.

De afgelopen jaren zien wij, mede ingegeven door de crisis, dat ondernemingen ook genoodzaakt zijn om te investeren in krimp. Het aloude begrip dat “de kosten voor de baten uitgaan” gaat in dergelijke situaties zeker op. Wij kunnen u ondersteunen bij de cijfermatige onderbouwing van de noodzaak tot bijvoorbeeld krimp op het personele vlak.