Financieringsgebeleiding

Voor ondernemers komen financieringsvraagstukken komen vaak voor bij de opstart, overname of herfinanciering van activiteiten. Daarnaast is ook een goede de financiering van de aankoop van een eigen woning van belang. Bij financieringsaanvragen zijn kredietinstellingen natuurlijk geĆÆnteresseerd in cijfers uit de voorafgaande jaren, maar ook naar de visie van u als ondernemer naar de toekomst. Wij kunnen u ondersteunen bij het vertalen van uw visie in een resultatenbegroting. Daaraan gekoppeld verzorgen wij liquideitsprogneses die inzicht verschaffen in de financieringsbehoefte en aflossingscapaciteit.

Nadat u de financieringsaanvraag heeft ingediend is het van belang dat de door de financiers aangeboden offerte aansluit op de uw wensen. Wij beoordelen daarbij de gestelde voorwaarden en de door de financier verlangde zekerheden.