Due diligence

Naast uitbreiding binnen uw eigen organisatie, kan het natuurlijk voorkomen dat uitbreiding van activiteiten middels overname van (een deel van) een bedrijf efficiënt is. Bij een dergelijke overname richt de ondernemer zich vaak alleen op de positieve aspecten van de overname. Het is echter van belang de risico’s te onderkennen die er aan een dergelijke overname verbonden zijn. Bovendien moet de ondernemer rekening houden met de met de overname gepaard gaande latente verplichtingen en schulden. Bij dergelijke bedrijfsonderzoeken, ook wel due-diligence genoemd, doen wij onderzoek naar deze punten. De uitkomsten van ons onderzoek worden door ons vastgelegd in een rapport van bevindingen.