Accountantscontrole

Bij de accountantscontrole van de jaarrekening verschaft de accountant zekerheid omtrent de getrouwheid van de samenstelling van het vermogen, zodat de directie, aandeelhouders, banken, beleggers, crediteuren en dergelijke de jaarrekening kunnen gebruiken voor hun beslissingen. Bij accountantscontrole wordt een hogere mate van zekerheid (assurance) verschaft dan bij bijvoorbeeld een samenstellingsopdracht. De accountantscontrole van een jaarrekening onderscheid zich ten opzichte van het samenstellen van een jaarrekening dat bij de accountantscontrole werkzaamheden worden uitgevoerd omtrent de interne beheersing van de processen, werking van de administratieve organisatie en beheersing van risico’s. Sinds 2005 is er een onderscheid gemaakt in wettelijke controle opdrachten en vrijwillige controle opdrachten. Bij wettelijke controle opdrachten dient een accountantsorganisatie te beschikken over een zogenaamde WTA vergunning. Ons kantoor heeft er voor gekozen om deze vergunning niet aan te vragen. Daarbij voeren wij ook geen jaarrekeningcontroleopdrachten uit.

Wij kunnen u evenwel ondersteunen in de dossier vorming voor (wettelijke) controleopdrachten. Wij stellen dan de balansspecificaties en overige aansluitingen op ten behoeve van de controlerend accountant. Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan om deze accountantscontrole en rapportage met de ondernemer voor te bereiden. Onze ervaring is dat de accountantscontrole in dergelijke situaties efficiënt verlopen.